Grond-, weg- en waterbouw


  • Sloopwerkzaamheden
  • Terreinbeveiliging*
  • De aanleg en onderhoud van bedrijfsterreinen
  • Grondwerk
  • Onkruidbestrijding
  • Gladheidsbestrijding
  • Bestratings- en asfaltwerk
  • Riool- en kabelwerk
  • Plaatsen ondergrondse containers

* Onder terreinbeveiliging wordt verstaan: omheining zoals hekwerken en slagbomen. Maar ook ramkraakbeveiliging door gebruik van decoratieve stootblokken en sierbollen.