Derksen Infra verzorgt als totaalpakket alle voorkomende
werkzaamheden op en rond het spoor.

24/7 bereikbaar voor uitvoeren diverse (spoed) werkzaamheden zoals transport, levering bigbags ballast, inzet krol, handjes en reparatie straatwerk op het perron.
  • Verhuur krol, railauto, personen lorry en spoorleggers
  • Aanleg en onderhoud van schouwpaden, dienstwegen, rijwielstallingen en parkeerplaatsen
  • Leveren en aanbrengen overwegen, overwegen herzien of verwijderen
  • Onderhoud en vernieuwen bedrijfssporen
  • Leveren van ballast 31,50/50 en porfier 0/8 los en in bigbags, afvoer oude ballast
  • Onderhouden en maaien van spoorbermen
  • Leveren en plaatsen meubilair, abri’s en trappen op de stations en daarbuiten
  • Bouwen, verlengen en onderhouden van perrons
  • Leveren en plaatsen hekwerken